Yoga în Upanișade și unele texte spirituale

Centrul de greutate al Upanișadelor este dat de metodele (cel mai adesea, contemplative) de realizare a Sinelui Divin (ATMA-JNANA sau ATMA-VIDYA), în vederea atingerii Eliberării spirituale depline (MOKSHA) sau de realizare a Conștiinței Divine transcendente (BRAHMA-VIDYA). Chiar dacă unele Upanișade tratează și alte subiecte spirituale (cum ar fi creația Universului, natura ultimă a Manifestării etc.), cele mai multe dintre revelațiile prezente în ele - revelații care edeseori sunt oferite sub forma unui dialog inițiatic între un aspirant (care pune unele întrebări fundamentale) și Ghidul său spiritual (care îi răspunde cu iubire și înțelepciune) - se referă la Realitatea Supremă a lui DUMNEZEU (BRAHMAN), la esența ultimă a ființei umane (Sinele Divin Etern, ATMAN) și la relația fundamentală de identitate dintre acestea două. În această direcție, Upanișadele afirmă și repetă mereu și mereu că, din perspectiva Realității Dumnezeiești (BRAHMAN), ființa umană are o esență nemuritoare, divină, și că din această cauză ființa umană nu este altceva, în ultimă instanță, decât pură Existență Divină, pură Conștiință Divină și Pură Beatitudine Divină. Astfel, se poate spune că starea de Eliberare spirituală (MOKSHA) constituie obiectivul cel mai important al întregului corpus upanișadic.