Unele tendințe și stări inferioare chinuitoare ce trebuie să fie prompt conștientizate și depășite pentru atingerea unei stări de fericire și armonie deplină în cadrul cuplurilor spirituale ce se bazează pe o reală iubire reciprocă

În cazul tutror relațiilor amoroase ce se bazează, înainte de toate, pe o reală iubire reciprocă, pe respect, pe tandrețe, pe bunăvoință, pe transfigurare și pe afinități evidente se poate spune că sunt întrunite ce vor atrage în mod firesc după sine apariția unor stări de fericire și de armonie deplină în cadrul unor asemenea cupluri. 

Astfel de relații amoroase armonioase și durabile de lungă durată, ce se bazează pe iubire reciprocă, vor atrage după sine posibilități nebănuite și, printre altele, ne vor ajuta să ne iubim mult mai mult și într-un mod profund pe noi înșine, prin intermediul viziunii transfiguratoare, înnoitoare și profund transformatoare a ființei umane de sex opus care ne iubește și pe care o iubim. 

Format A6