Ne-am pregătit cu toţii pentru meditaţie, am făcut în preambul consacrarea fructelor către Dumnezeu Tatăl şi atunci când meditaţia a început, am simţit cum s-a acumulat în fiinţa mea o cantitate foarte mare de energie benefică la nivelul aurei şi am translatat instataneu într-o altă lume.

Vă mărturisesc că aveam inima deschisă şi plină de iubire, iar lumea în care proiectat era uluitor de vastă. Printr-un proces misterios, pe care nu-l pot defini, puteam vedea, simţi şi chiar pipăi într-un anume fel tot ceea ce era în această lume şi, mai mult decât atât, fiinţa mea o cuprndea şi parcă o îmbrăţişa în întregime.

Entităţile care sălăşluiau în acea lume erau percepute de mine ca având forma unui ochi. Unii dintre acei ochi aveau culoare verde, iar alţii aveau culoare albastră. Fiecare fiinţă care pentru mine apărea că avea o formă de ochi se putea deplasa cu o viteză uluitoare, impresionantă pentru mine. Intuiam că putea ajunge, practic instantaneu, de la un capăt la celălalt al Universului.

Era, de asemenea, foarte interesant că fiecare entitate ce îmi apărea ca având formă de ochi cuprindea, exact ca şi mine în acea stare transformată de conştiinţă, întreaga lume în care trăia şi simţea la unison absolut tot ceea ce simţeau celelalte entităţi, simultan cu ele şi cu aceeaşi intensitate.

Fiecare entitate din acea lume percepea instantaneu înlăuntrul universului ei tot ceea ce se petrecea oriunde în această lume. Aceste entităţi am simţit că se aflau în continuă mişcare ce îmi apărea a fi ca o unduire, iar lumea lor îmi apărea ca fiind un nemărginit ocean alcătuit dintr-o mulţime nemaiîntâlnită de ochi.

Pe baza simbolurilor pe care le cunosc, cât şi din tot ceea ce ştiu, îndrăznesc să cred că aceasta era lumea angelică a serafimilor şi heruvimilor.

Acei îngeri ce îmi apăreau în felul acesta se rugau neîncetat la Dumnezeu şi erau atât de plini de iubire, încât cuprindeau şi învăluiau în iubirea lor fără margini întreaga lume. Am constatat într-un mod surprinzător că acei îngeri puteau fuziona câte doi sau chiar mai mulţi, într-un mod perfect, prin intermediul energiei iubirii.

Fiinţele intime a doi îngeri se contopeau şi deveneau atunci, într-un mod indescriptibil, o singură sferă de energie sublimă. În timpul fuziunii lor, iubirea emanată de ei se amplifica extraordinar de mult.