(Vol. I+ II+ III+IV+V, 21x30cm; 2000, 2002, 2003, 2007; 272p.+283p.+293p.+263p.+279p.)
Autor: Jakob Lorber
Preţ: 35 RON fiecare volum

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol. IMarea Evanghelie a lui Ioan Vol. II

Această lucrare este, fără îndoială, cea mai remarcabilă scriere divin inspirată a faimosului mistic austriac Jakob Lorber. În data de 15 martie 1840, Lorber a primit misiunea sa divină printr-o chemare de-a dreptul profetică. Iisus Cristos a spus prin gura mesagerului său Jakob Lorber: „Aşa vorbeşte acum Domnul DUMNEZEU pentru fiecare, şi aceasta este perfect adevărat, exact şi clar: cine vrea cu ardoare să vorbească cu Mine, acela să vină cu multă dragoste către Mine şi, când va fi pregătit, Eu îi voi sădi răspunsul Meu chiar în inima sa.“
În ediţia originală în limba germană lucrarea cuprinde peste 10 volume, în care ni se revelează, în detaliu, diferite momente din viaţa lui Iisus, în cei trei de ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care El a desfăşurat o intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală. Marea Evanghelie a lui Ioan ne oferă o nouă imagine asupra lumii, integrată într-o perfectă armonie macrocosmică. Sunt prezentate aici informaţii clare şi inedite despre Creaţie, despre îngeri, despre cosmogonie, lumea astrală, religiile asiatice, materie, suflet şi spirit şi, nu în ultimul rând, despre reîncarnare. 
Această nouă revelaţie nu este deloc în contradicţie cu revelaţia tradiţională a celor patru Evanghelii ci, dimpotrivă, ele au la bază acelaşi fundament divin. Monumentala şi inspirata lucrare este străbătută, de la un capăt la celălalt, de înalta înţelepciune divină care luminează întreaga Creaţie. Ea arată oamenilor o cale simplă spre desăvârşirea spirituală, cale uşor accesibilă oricui urmează cu seriozitate şi plin de entuziasm şi perseverenţă învăţăturile lui Iisus. 

Sunt reliefate, totodată, multe similitudini cu filosofia şi înţelepciunea orientală care sunt de o evidenţă frapantă. Găsim nenumărate concepte şi idei comune celor două tradiţii spirituale, ceea ce demonstrează, o dată în plus, că înţelepţii au o lume comună. Mulţi teologi faimoşi (cum ar fi, de exemplu, preotul evanghelist Hermann Luger sau teologul reformat, profesorul Kurt Hutten) care au studiat cu atenţie această nouă revelaţie au ajuns în final la concluzia că aceasta reprezintă o revelaţie autentică. Profesorul K. Hutten scrie: "Această concepţie asupra lumii are forţă şi profunzime; ea redă întreaga sa valoare istoriei pământului şi istoriei mântuirii. Ea înscrie credinţa în Dumnezeu într-o dimensiune cosmică în care lumea noastră şi cea de dincolo  sunt  intim  legate  de  microcosmos  şi macrocosmos şi în care întreaga Creaţie slăveşte puterea iubirii divine; ea arată totodată omului drumul care îl conduce la desăvârşire". Marea Evanghelie a lui loan aduce la lumină, într-un mod mult mai complet, învăţătura autentică a lui lisus Cristos, Tatăl revelat şi totodată Mântuitorul lumii care este punctul central al întregii manifestări. Această învăţătură vibrează de cea mai înaltă şi profundă spiritualitate şi este o mărturie cutremurătoare a înţelepciunii şi iubirii fără margini a lui Dumnezeu Tatăl pentru întreaga creaţie.
   Marea Evanghelie a lui Ioan a fost scrisă de Jakob Lorber între anii 1851 şi 1864. O primă copie după manuscrisele originale ale acestei capodopere a fost realizată în anul 1871, copie care a stat la baza a două ediţii ulterioare care au cunoscut lumina tiparului în anul 1891 şi respectiv 1909. Însă abia în anul 1922, prin grija lui Otto Zluhan, apare cea de-a patra ediţie a Marii Evanghelii a lui loan, de data aceasta având ca sursă manuscrisele originale. Din motive greu de înţeles, aceste manuscrise au fost transportate în Transilvania, la Mediaş, de unde, apoi, au fost readuse la lumină. În anii de după cel de-al doilea război mondial au fost tipărite ediţiile cu numerele 5 şi 6 care aveau la bază ediţia a patra din anii douăzeci. Ulterior, au mai fost publicate încă trei ediţii: 7, 8 şi 9, toate acestea fiind ediţii în limba germană. Marea Evanghelie a lui loan a fost de asemenea tradusă şi în limbile franceză şi engleză, iar ediţia de faţă este prima traducere în limba română. Astfel, această lucrare cât şi celelalte scrieri ale lui Jakob Lorber, inspirate de divinitate, au fost tipărite şi vândute în milioane de exemplare şi au reuşit să reaprindă scânteia aspiraţiei către desăvârşire în sufletele multor oameni.
   Fie ca cititorul intuitiv şi plin de dragoste de DUMNEZEU al acestei cărţi să recunoască imediat al cui Spirit ne vorbeşte în taină prin cuvântul modestului "scrib al lui DUMNEZEU" care a fost Jakob Lorber.
ioan4ioan5Marea Evanghelie a lui Ioan Vol. III 

CUPRINS
 
PREFAŢĂ ... 3

Capitolul 1 - Scurtă introducere pentru o cât mai bună înţelegere spirituală a revelaţiilor Evangheliei Sfântului Ioan, apostolul preferat al
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Cristos. (Ioan 1,1-5) ... 5

Capitolul 2 - Spiritul Sfântului Arhanghel Mihail a fost încarnat în Ioan Botezătorul pentru a aduce astfel mărturie despre Domnul nostru Iisus. Doctrina fundamentală: despre fiinţa lui Dumnezeu, despre om şi despre raporturile lui cu Dumnezeu. Despre căderea omului şi despre căile extraordinare ale lui Iisus Cristos. (Ioan 1. 6-13) ... 7

Capitolul 3 - Cuvântul Etern încarnat şi martorul său Ioan Botezătorul. Principalele semne ale noii naşteri. Prima şi a doua graţie. (Ioan 1, 14-16) ... 8

Capitolul 4 - Despre lege şi graţie. Lupta fiinţelor umane care sunt chemate să devină copiii liberi ai lui Dumnezeu. Venirea Mântuitorului. Tatăl şi Fiul sunt mereu uniţi precum lumina şi flacăra, (Ioan I, 17-18) ... 9

Capitolul 5 - Mărturia lui Ioan Botezătorul, care neagă că ar fi spiritul lui Ilie, dar care mărturiseşte cu umilinţă că este precursorul lui Mesia (Ioan I, 19-30) ... 10

Capitolul 6 - Ioan mărturiseşte că nu-L cunoştea pe Domnul. Dublul botez, Ioan îl botează cu apă pe Domnul Iisus şi lisus îl botează pe Ioan cu Duhul Sfânt, (Ioan I, 31-34) ... 13

Capitolul 7 - Exemplul lecturii celor trei versete (Ioan I, 35-37) ... 14

Capitolul 8 - Primii discipoli ai Domnului Iisus Cristos, care au fost primiţi în deşert. Andrei şi Petru, fraţi şi pescari. Întâlnirea cu Simon şi mărturisirea adevărului interior. (Ioan I, 38-42) ... 15

Capitolul 9 - Prima dovadă de renunţare a celor doi discipoli. Patria lui Petru. Vocaţia lui Filip şi a lui Natanael. (Ioan I, 43-51) ... 17

Capitolul 10 - Domnul şi primii săi discipoli merg acasă, la locuinţa Lui. Falsele aşteptări ale Mariei în ceea ce-L priveşte pe Mesia, Iacov, Ioan şi Toma, noii discipoli. Semnificaţia profetică a nunţii din Cana. Cele trei etape ale noii naşteri. (Ioan II, 1-5) ... 18

Capitolul 11- Derularea evenimentelor ulterioare miracolului cu vinul. Mărturisirea lui Petru şi mărturia Domnului referitoare la misiunea Sa. (Ioan
II, 6-11) ... 20

Capitolul 12 - Iisus şi ai Lui la Capernaum. Iisus şi discipolii Săi ia sărbătoarea Paştelui de la Ierusalim. Templul lui Dumnezeu - piaţă de animale. (Ioan II,
12-13) ... 21

Capitolul 13 - Ororile din Templu în timpul Paştelui. Purificarea Templului, (Ioan II, 14-17) ... 22

Capitolul 14 - Despre distrugerea şi reconstrucţia Templului în trei zile. Neputinţa evreilor de a interpreta cuvintele lui Iisus. (Ioan II, 18-22) ... 24

Capitolul 15 - Iisus refuză ospitalitatea unui om cu intenţii îndoielnice. (Ioan II, 23-25) ... 25

Capitolul 16 - Semnificaţia purificării Templului. Cum să trăim şi să ne comportăm în viaţă ... 26

Capitolul 17 - Vizita lui Nicodim (Ioan III, 1) ... 28

Capitolul 18 - Nicodim, primarul Ierusalimului nu înţelege noua naştere. (Ioan III, 2-5) ... 28

Capitolul 19 - Iisus îi explică lui Nicodim esenţa omului, secretul spiritului, (Ioan III, 6-12) ... 29

Capitolul 20 - Versete de neînţeles pentru Nicodim. (Ioan III, 13-15) ... 30

Capitolul 21 - Misiunea Fiului omului. Cel care nu vrea să-L recunoască pe Domnul poartă deja în el condamnarea. (Ioan III, 16-21) ... 32

Capitolul 22 - Nicodim tot nu înţelege, dar inima lui îi vorbeşte ... 33

Capitolul 23 - Iisus în Iudeea. Botezul cu apă şi foc. Învăţătura iubirii, (Ioan III, 22-26) ... 34

Capitolul 24 - Mărturia lui Ioan Botezătorul. Carnea (Materia) trebuie să scadă pentru ca spiritul să poată creşte. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. (Ioan III, 27-36) ... 35

Capitolul 25 - Mânia Templului. Rânduielile samaritenilor. Sihar. (Ioan IV, 1-6) ... 37

Capitolul 26 - Domnul şi samariteanca la Fântâna lui Iacov. (Ioan IV, 7-16) ... 38

Capitolul 27 - Samariteanca îl recunoaşte pe Domnul. (Ioan IV, 17-24) ... 39

Capitolul 28 - Dumnezeu este însetat de oameni. Forţa miraculoasă a spiritului la omul credincios. (Ioan IV, 25-26) ... 40

Capitolul 29 - Vindecarea samaritencei (Ioan IV, 27-30) ... 41

Capitolul 30 - Despre seceriş şi despre masa Domnului. (Ioan IV, 31-38) ... 42

Capitolul 31 - Samaritenii îl recunosc pe Cristos. Samariteanca vorbeşte despre adevărata dovadă a onoarei: Iubirea pentru Dumnezeu ... 43

Capitolul 32 - Iisus, oaspetele samaritencei ... 45

Capitolul 33 - Iisus, invitatul samaritencei ... 45

Capitolul 34 - Iisus în casa lui Iosif din Sihar, pregătită de îngeri ... 46

Capitolul 35 - Minunatele amenajări ale locuinţei samaritencei. Iisus îi cere să păstreze tăcerea ... 47

Capitolul 36 - Ce va fi scris pe pergament şi ce va rămâne secret. Parabola arborelui fructifer, Iisus, Măria, Joram şi samariteanca. Iisus nu doarme niciodată ... 48

Capitolul 37 - Cântarea preoţilor. Vocaţia lui Matei. Despre interpretarea viselor şi despre puterea sufletului de a le înţelege ... 49

Capitolul 38 - Matei este desemnat pentru a nota Predica de pe Munte. Este mai bine să acţionezi decât să asculţi ... 50

Capitolul 39 - Masa la Irhaet. Predica de pe Munte. (Matei V, 3-12) ... 51

Capitolul 40 - Preoţii critică Predica de pe Munte. Nu trebuie înţelese imaginile, ci spiritul care este ascuns în ele ... 53

Capitolul 41 - Urmarea criticii Predicii de pe Munte, sensul ascuns şi sensul real al metaforei: "Să-ţi smulgi un membru care te jenează". Răbdarea Domnului faţă de Marele Preot ... 54

Capitolul 42 - Natanael explică ceea ce nu poate înţelege omul raţional. Înţelegerea planului spiritual. Diferenţa între Cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul oamenilor ... 55

Capitolul 43 - Sihar. Despre necesitatea încolţirii şi maturizării lucrurilor ... 56

Capitolul 44 - Sihar. Predica de pe Munte. Corespondenţe: ochiul drept şi mâna dreaptă ... 56

Capitolul 45 - Sihar. Confesiunea lui Natanael ... 57

Capitolul 46 - Sihar. Vindecarea leprosului. Cum să fii milos cu măsură ... 58

Capitolul 47 - Sihar. Cina miraculoasă la Irhael în compania îngerilor. Mânia şi necredinţa galileenilor care îl consideră pe Iisus drept esenian ... 59

Capitolul 48 - Sihar. Oaspeţii şi slujitorii cerului. Misiunea martirilor ... 60

Capitolul 49 - Sihar. Unde şi cum trebuie să te rogi la Dumnezeu. Nu construiţi case de rugăciuni, ci altare ale inimii şi adăposturi pentru săraci. Templul creaţiei ... 61

Capitolul 50 - Sihar. Celebrarea Sabatului. Zilele de sărbătoare, zilele de muncă ... 62

Capitolul 51 - Sihar. Cuvintele îngerilor către invitaţii speriaţi. Tăcerea ce trebuie respectată ... 63

Capitolul 52 - Domnul se informează despre familia Marelui Preot. Hainele Mariei ... 64

Capitolul 53 - Iisus este comparat cu un magician. Originea acestor comparaţii mincinoase. Judecata şi iertarea lui Iisus ... 65

Capitolul 54 - Sihar. Jonael şi familia sa sunt răsplătiţi pentru iubirea lor fără margini ... 67

Capitolul 55 - Sihar. Plimbarea prin pădure şi la castelul lui Essau. Negustorul, prieten al adevărului şi al poeziei ... 68

Capitolul 56 - Sihar. Răspunsul prudent al negustorului. Experienţele nefericite ale martorilor adevărului. Despre hoţi, falsificatori şi minciună, ca sursă a răului ... 69

Capitolul 57 - Sihar. Răspunsul la întrebarea periculoasă. Domnul la masa negustorului ... 71

Capitolul 58 - Sihar. A da valorează mai mult decât a lua. Operele iubirii sunt eterne. Despre speranţa sufletelor după moarte. Cum să-ţi foloseşti averea; cum să obţii binecuvântarea lui Dumnezeu ... 72

Capitolul 59 - Negustorul nu prea are încredere în Dumnezeu în privinţa treburilor zilnice. Teama sa de Dumnezeu şi grija pentru săraci. Este mai bine
să-L iubeşti pe Dumnezeu decât să te temi de El ... 73

Capitolul 60 - Sihar. Iisus este primit de negustorul care vrea să finanţeze eliberarea Israelului ... 73

Capitolul 61 - Sihar. Îngerii care au reconstruit palatul lui Essau ... 74

Capitolul 62 - Sihar. Masa cerească în sala îngerilor. Bucuria negustorului; pesimismul lui Jairuth. Împărăţia lui Dumnezeu şi sufletele morţilor înainte de Înălţarea Domnului ... 75

Capitolul 63 - Sihar. Binefacerile mesei cereşti şi ale vinului iubirii; discuţii la masă. Diferenţa între lege şi sfatul bun. Diversele efecte ale vinului asupra omului ... 76

Capitolul 64 - Sihar. Jairuth renunţă să mai bea vin şi se angajează să nu mai bea niciodată. Despre îngeri şi despre îndatoririle lor. Umilinţa este o mare binecuvântare pentru om. Îngerii din preajma oamenilor ... 77

Capitolul 65 - Sihar. Jairuth îl însoţeşte pe Domnul. Protecţia îngerilor; soldaţii romani ... 78

Capitolul 66 - Sihar. Vindecarea unui paralitic. Recunoştinţa acestuia şi salturile sale de bucurie. Soldaţii romani sunt puşi pe fugă ... 79

Capitolul 67 - Discuţii despre Mesia. Satana şi ordinea divină. Domnul anunţă noua poruncă a iubirii. Murmurul blând al lui Dumnezeu ... 80

Capitolul 68 - Sihar. Delegaţia romană. Convorbirea între patru ochi dintre Iisus şi căpitanul roman. Despre adevărul oamenilor şi cel al larvelor umane. Despre desăvârşire. Succesorii Domnului ... 81

Capitolul 69 - Sihar. Iluzia divinităţilor. Despre valoarea şi esenţa adevărului. Drumul adevărului. Adevăratul nod gordian: secretul iubirii. Capul şi inima - cheie şi sălaş al adevărului ... 82

Capitolul 70 - Rolul creierului şi rolul inimii. Să nu-ţi judeci, ci să-ţi iubeşti aproapele. Acolo unde nu este iubire, nu este nici adevăr. Mânia este o judecată, deci o lipsă a iubirii. Moartea sufletului ... 83

Capitolul 71 - Sihar. Vindecarea soţiei comandantului. Acţiunile şi adevărul ... 84

Capitolul 72 - Sihar. Preziceri. Sfârşitul lumii - Judecata generală. Zbuciumul. Îngerul cu trompetă şi promisiunea întoarcerii lui Cristos. Pământul ca paradis. Ultima ispită a Satanei. Suferinţele şi învierea Domnului ... 84

Capitolul 73 - Domnul şi ai Săi la Irhael. Ioan convalescentul şi Jonael. Iisus şi Jairuth. Aluzie la Psalmul 24 ... 85

Capitolul 74 - Sihar. Revolta poporului şi a celor zece muţi. 'Nu răspundeţi cu rău la rău'. Stăpân şi servitor: stăpâni răi, servitori răi ... 86

Capitolul 75 - Sihar. Umbra bunătăţii. Parfumul păcatului. Drumul libertăţii. Modul în care acţionează răufăcătorul ... 87

Capitolul 76 - Sihar. Despre influenţele interioare şi exterioare ale omului. Cum să păstrezi ordinea şi pacea în cetate (oraş) prin iubire. Forţa şi
violenţa trezesc răul. Rolul îngerului păzitor ... 88

Capitolul 77 - Sihar. Despre infamia oamenilor, încrederea în Domnul ... 89

Capitolul 78 - Sihar. Păcatul poartă deja în el pedeapsa. Blândeţea şi răbdarea fac mai mult decât mânia ... 90

Capitolul 79 - Vindecarea sufletelor bolnave. Consecinţele severităţii excesive. Condamnarea la moarte. Răzbunarea morţilor. Sfârşitul duşmanilor ... 91

Capitolul 80 - Sihar. Este viaţa terestră compatibilă cu Evanghelia? Când va veni Împărăţia lui Dumnezeu? Trăiţi în pacea şi unitatea îngerilor
păzitori şi a ordinii divine. Când va veni Împărăţia lui Dumnezeu pe acest pământ? ... 92

Capitolul 81 - Comportamentul faţă de delicvenţi. Condamnarea la moarte şi efectele sale. Motivul principal al încarnării lui Cristos. Stabilirea unei punţi între pământ şi Lumea de dincolo! ... 93

Capitolul 82 - Sihar. Promisiunea unei vizite secrete. Nimeni nu este profet în ţara sa. Cuvintele de rămas bun. Jonael primeşte harul de a face minuni, Iisus se întoarce în Galileea ... 94

Capitolul 83 - Sihar. Puterea adevărului. Despre esenţa Cuvântului lui Dumnezeu. Graţia de a fi chemat să devii copilul lui Dumnezeu. Cum să te slujeşti de această lume. Plecarea din Sihar ... 95

Capitolul 84 - Călătoria în Galileea. Reproşurile adresate de Matei Domnului. Despre esenţa lui Dumnezeu şi a creaţiei. Frumuseţea pământului şi depărtarea lui faţă de soare. Eclipsă de soare. Un pic de teamă nu strică niciodată ... 96

Capitolul 85 - Sosirea în Galileea. Mesia şi Împărăţia lui Dumnezeu. Călătoria la Cana, în Galileea. (Ioan IV, 45) ... 97

Capitolul 86 - Iisus la Cana. Păcătoşii se trădează singuri. Consecinţele desfrâului. Satana îndeamnă la dezmăţ. (Ioan IV, 46) ... 97

Capitolul 87 - Adevărata patrie este lângă Domnul. Scepticismul evreilor. Cornelius îl regăseşte pe Iisus ... 98

Capitolul 88 - Discuţia dintre Iisus şi Cornelius despre purificarea Templului. Influenţa pozitivă a lui Nicodim. Prezicerea judecăţii Ierusalimului ... 100

Capitolul 89 - Iisus se roagă pentru ai Săi şi le îngăduie fraţilor Săi să meargă acasă. Nu se poate face mare lucru acolo unde lipseşte credinţa. Cele
mai bune condimente pentru o mâncare. Vindecarea cu ajutorul mâinilor. Plantele medicinale. Toma şi Iuda Iscarioteanul ... 101

Capitolul 90 - Vindecarea fiului ofiţerului de familie regală. Cornelius îşi mărturiseşte veneraţia faţă de Iisus. Calendarul în Galileea. (Ioan IV, 46-53) ... 102

Capitolul 91 - Îndrumări pentru Ioan şi Matei. Diferenţe caracteristice între Evangheliile lor. Măsuri luate de Domnul pentru a face mai clară şi mai uşor de înţeles revelaţia Sa ... 103

Capitolul 92 - Ordinea bună este întotdeauna dreaptă, în toate. Îndepărtarea pietrelor de pe propriul câmp. Omniscienţa lui Dumnezeu - Comportamentul omului. Legăturile dintre Dumnezeu şi oameni ... 105

Capitolul 93 - Domnul şi gazda sa din Cana, Koban. Despre libertatea de a lua decizii - Exemplul cu opera de artă. Cel care este plin de iubire, va mai primi în plus. Viaţa adevărată vine din inimă. Complet liber, astfel călătoreşte pelerinul ... 107

Capitolul 94 - Despre bani şi nenorocirile pe care le aduc aceştia. Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare comoară. De ce nu a ajuns Moise pe Pământul Făgăduit. Cuvintele trădătoare ale lui Iuda despre bani ... 107

Capitolul 95 - Toma şi Iuda! Prezicerea lui Toma, imprudenţa lui Iuda ... 109

Capitolul 96 - Domnul linişteşte mânia lui Toma şi îi spune că trebuie să ştii să ierţi pentru a fi cu adevărat liber ... 110

Capitolul 97 - Căpitanul din Capernaum şi vindecarea servitorului său bolnav. Diferitele urmări ale semnelor de la Capernaum. (Matei 8, 5-13) ... 111

Capitolul 98 - Şiretenia oamenilor în faţa preoţimii. Discursurile preoţilor şi ameninţarea celor ce mărturisesc despre Iisus ... 112

Capitolul 99 - Templul încearcă să pună mâna pe Iisus. Domnul este găzduit de Petru în casa sa de pescar ... 112

Capitolul 100 - Mântuitorul îi dă indicaţii lui Matei. Diferenţa dintre Evanghelia lui Matei şi cea a lui Ioan. Matei relatează faptele, Ioan oferă corespondenţele. Ospăţul la casa lui Petru. Pescuitul miraculos. Aluzie la trădare ... 113

Capitolul 101 - Discuţia dintre Petru şi Iuda. Un miracol curios: beţia lui Iuda ... 114

Capitolul 102 - Iisus îi sfătuieşte pe credincioşi să nu aibă încredere în preoţi şi în leviţi. (Matei 8, 16-20) ... 114

Capitolul 103 - Lăsaţi-i pe morţi să-şi îngroape morţii, Iisus se ascunde în mulţime. Furtuna de pe lac. Iisus este trezit de ai Săi (Matei 8, 21-27) .. 115

Capitolul 104 - La gadareni, Iisus vindecă doi posedaţi. (Matei 8, 28-34) ... 116

Capitolul 105 - Întoarcerea la Nazaret, masa la ai Săi. De ce Iisus nu face miracole acasă la El. Vizitarea unei sinagogi. Cuvântul este de argint, tăcerea este de aur. Ipocrizia şi mânia Templului. (Matei 9, 1) ... 118

Capitolul 106 - Un om integru depune mărturie în favoarea lui Iisus şi le ţine piept cu mult curaj fariseilor. El confirmă divinitatea lui Iisus ... 119

Capitolul 107 - Iisus îi avertizează pe cei care cred că pot râde de orbirea celorlalţi. Comedia umană este o tragedie pentru copiii lui Dumnezeu. Este mai bine să plângi de durerile altuia, decât să râzi de ele ... 120

Capitolul 108 - Maria şi grijile ei casnice. Discipolii şi Iisus o laudă pe Maria, Iisus prezice devoţiunea pentru Maria. Vanitatea, orgoliul, slăbiciunea femeii ... 121

Capitolul 109 - Petru şi Simon vorbesc despre viitorul învăţăturii lui Iisus. Iisus le spune: "Nu vă preocupaţi de viitor. Este suficient să vreţi să faceţi ceea ce aţi fost chemaţi să faceţi". Parabola despre artist şi opera sa. De acum înainte, voi vă aflaţi în mâna Tatălui ... 122

Capitolul 110 - Iuda se simte ofensat, Iuda cel lacom - negustor de oale. Iisus şi cei trei farisei, împreună cu lair din Capernaum ... 123

Capitolul 111 - Sfântul grup pe mare. Întoarcerea la casa lui Iair. Vindecarea femeii grecoaice care avea scurgeri de sânge ... 124

Capitolul 112 - Moartea şi învierea fiicei lui Iair. Experienţele ei în Lumea de dincolo. Domnul porunceşte tăcerea ... 125

Capitolul 113 - Diferenţele dintre Evangheliile lui Matei şi Ioan ... 126

Capitolul 114 - Despre adevărata recunoştinţă, Iuda primeşte o lecţie de la Petru şi Natanael. Spiritul lui Cain este în Iuda ... 127

Capitolul 115- Poporul îl caută pe Iisus şi vrea să-L aleagă Regele său. Ajutorul inteligent al comandantului Cornelius ... 129

Capitolul 116 - Paraliticul şi fariseii (Matei 9, 2-8) ... 130

Capitolul 117 - Un tânăr grec, discipol al lui Socrate, denunţă ticăloşia preoţilor şi a leviţilor, care sunt în culmea furiei ... 131

Capitolul 118 - Fariseii sufocaţi de mânie cer ajutorul lui Iisus, care însă dezvăluie şi mai multe despre ticăloşia lor ... 133

Capitolul 119 - Răul se află acolo unde nu este Dumnezeu! ... 134

Capitolul 120 - Acasă la vameşul Matei. Despre educaţia copiilor ... 134

Capitolul 121 - În care fariseii vorbesc despre Iosif ... 135

Capitolul 122 - Cei doi Matei: vameşul şi scribul. Scena cu pescarii. Discipolii lui Ioan şi cei ai lui Iisus. (Matei 9, 14) ... 136

Capitolul 123 - Ioan Botezătorul. Parabola cu mirele şi cu invitaţii. (Matei 9, 15) ... 137

Capitolul 124 - Parabola cerului şi a hainei noi. Vin nou în burdufuri vechi. (Matei 9, 16-17) ... 138

Capitolul 125 - Aluzie la esenieni. Despre inteligenţa pământească a micului patrician. Despre prietenia şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Despre
încrederea în Dumnezeu. Compasiunea faţă de cei săraci ... 139

Capitolul 126 - Un vin miraculos. Îngerii servitori. Despre credinţa de nezdruncinat în Dumnezeu ... 141

Capitolul 127 - Iuda şi Toma. Orbirea discipolilor lui Ioan Botezătorul. Moartea fiicei lui Cornelius. Adevăraţii urmaşi ai lui Cristos! ... 142

Capitolul 128 - Femeia cu scurgere de sânge (Marcu şi Luca) Iisus la Cornelius (Matei 9, 20-25) ... 143

Capitolul 129 - Fiica lui Cornelius vorbeşte despre experienţa ei din Lumea de dincolo. Problema liberului arbitru. (Matei 9, 26) ... 144

Capitolul 130 - Doi cerşetori orbi îl linguşesc pe Iisus (Matei 9, 27-31) ... 145

Capitolul 131 - Vindecarea surdo-mutului. Cornelius îi condamnă la moarte pe farisei, Iisus îi salvează. (Matei 9, 32-33) ... 145

Capitolul 132 - Mizeria poporului. Oraşul plângerii. (Matei 9, 36-38) ... 147

Capitolul 133 - Recunoştinţa cerşetorilor copleşiţi de abundenţa de hrană şi îmbrăcăminte ... 148

Capitolul 134 - Prima misiune a celor doisprezece apostoli. Aluzie la Evanghelia dictată de Spirit. Motivele pentru care a fost necesară dispariţia originalelor. Originea religiilor asiatice. (Matei 10, 1-4) ... 149

Capitolul 135 - Matei vameşul, Ioan le precizează discipolilor cum să se poarte. Disputa dintre Iuda şi Toma. Despre bani şi despre regatul banilor ... 151

Capitolul 136 - Cum se poate călători fără bani! (Matei 10, 11-16) ... 152

Capitolul 137 - Răspunsul lui Iisus către Iuda. Sufletul lui Iuda provine din lumile inferioare. Viaţa terestră conduce la moartea spiritului. Despre comportamentul oamenilor şi despre suferinţa misionarilor. (Matei 10, 17-20) ... 153

Capitolul 138 - Nu fiţi îngrijoraţi dacă Satana se apără. Veşnicele reflecţii ale lui Iuda. (Matei 10, 21-33) ... 155

Capitolul 139 - Iubirea lui Dumnezeu este opusă iubirii lumii. Oamenii nu sunt deloc mai vii decât pietrele. (Matei 10, 34-39) ... 157

Capitolul 140 - Lumea sensibilă şi lumea spirituală. Despre demnitatea copiilor lui Dumnezeu. Punerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu este unica dovadă a divinităţii Cuvântului. Secretul divin din interiorul omului. (Matei 10, 40) ... 157

Capitolul 141 - Misiunea apostolilor. Profeţi adevăraţi şi profeţi mincinoşi. Promisiunea făcută apostolilor. (Matei 10, 41-42) ... 158

Capitolul 142 - Prima misiune a apostolilor ... 159

Capitolul 143 - Ioan Botezătorul şi Irod. Îndoiala lui Ioan Botezătorul. Întrebarea lui Ioan Botezătorul către Iisus. (Matei 11, 1-6) ... 160

Capitolul 144 - Acţiunea şi eşecul lui Ioan Botezătorul, Ioan este Luna şi Iisus este Soarele, Ioan este mai mult decât un profet: el este Ilie. (Matei 11, 7-14) ... 161

Capitolul 145 - Între sufletul şi spiritul lui Ioan Botezătorul exista o anumită neconcordanţă. Chemarea şi libertatea. Sensul întrebării sale. A-L urma pe Iisus nu este nici o datorie, nici o obligaţie ... 163

Capitolul 146 - Convertirea lui Kisjonah. Compasiunea Domnului. Mânia fariseilor ... 163

Capitolul 147 - Evreii dogmatici se mânie şi îl ameninţă pe Iisus. (Matei 11, 15-19) ... 165

Capitolul 148 - Discipolii doresc ca Iisus să se apere, Iisus anunţă ruina oraşelor din Galileea şi Judecata de Apoi ... 166

Capitolul 149 - Natanael, propriul său evanghelist. Cel care este trezit la viaţa veşnică nu va cunoaşte moartea. Cel care nu este chemat de către Dumnezeu, nu-l va cunoaşte pe Fiu. (Matei 11, 27-30) ... 166

Capitolul 150 - Iisus demască răutatea fariseilor. Frica şi fuga acestora ... 167

Capitolul 151 - Ascensiunea pe munte ... 168

Capitolul 152 - Comerţul cu spiritele morţilor. Celebrităţile din Lumea de dincolo. Locul rezervat lui Satana în Lumea de dincolo. Vederea spiritelor. Kisjonah doreşte să vadă îngerii ... 169

Capitolul 153 - Vechea modalitate de a calcula ora după stele. Trei spirite ale Lunii vorbesc despre Lună. Este mai bine să te hrăneşti cu iubire decât abia să atingi uşor mica picătură de rouă a pietrei filozofale ... 170

Capitolul 154 - Trei heruvimi îi aduc pe cei doisprezece apostoli pe munte. Masa cerească a celor opt sute de oameni pe munte. Discursul lui Kisjonah. "Cărţile războaielor lui lehova" ... 171

Capitolul 155 - Îndrumarea cu prudenţă a neofiţilor. Diversele grade ale revelaţiei spirituale. Dumnezeu-omul şi omul-Dumnezeu. Inteligenţa şi credinţa. Despre educaţia spirituală ... 172

Capitolul 156 - Coborârea de pe munte, în zori. Oprirea la cabană ... 173

Capitolul 157 - Geneza I. 1-5 Prima zi a Creaţiei. Cunoaşterea lumii materiale şi trezirea spirituală. Noaptea spirituală a sufletului copilului. Cunoaşterea lumii materiale este seara
spirituală. Lumina lui Dumnezeu în inimă este aurora spirituală ... 173

Capitolul 158 - Geneza I. 6-10 Ce-a de-a doua zi. Diferenţa dintre cele două lumini. Credinţa prin cunoaştere sau cunoaşterea prin credinţă. Împărăţia terestră a iubirii ... 175

Capitolul 159 - Geneza I. 11-13 Cea de-a treia zi. Efectul cunoaşterii asupra inimii. Omul spiritual ascuns în omul lumii materiale ... 176

Capitolul 160 - Geneza I. 14-19 Cea de-a patra zi. Nu există decât o boltă cerească (întindere cerească): voinţa lui Dumnezeu! ... 177

Capitolul 161 - Despre omul muritor şi despre omul nemuritor. Cei doi luminători: sufletul şi spiritul. Cea de-a patra zi ... 178

Capitolul 162 - Zilele a cincea şi a şasea ale Creaţiei. Apariţia pământului şi a oamenilor. Punerea în gardă împotriva unei cunoaşteri excesive. Un imbold pentru a căuta Împărăţia lui Dumnezeu în sine
însuşi (în interiorul fiinţei) ... 178

Capitolul 163 - Iisus prezice judecata Ierusalimului. Păstrarea tăcerii asupra lucrurilor spirituale ... 179

Capitolul 164 - Sunt compatibile poruncile lui Dumnezeu cu voinţa omului? ... 180

Capitolul 165 - De ce trebuie oamenii să se încarneze? Trupul, un instrument pentru dezvoltarea spirituală a sufletului ... 181

Capitolul 166 - Despre crearea lui Adam. Despre bărbat şi despre femeie. Decăderea Evei şi influenţa ei rea asupra bărbatului. Decăderea umanităţii. Transformarea omului prin intermediul lui
Iisus Cristos ... 182

Capitolul 167 - Alungarea bărbatului de către femeie. Modalităţi de recunoaştere a femeilor rele. Binele şi răul nu pot fi, în acelaşi timp, stăpâni ai inimii ... 183

Capitolul 168 - Despre cultura şi şcolile de pe Pământ. Tristeţea unui fariseu care îşi dă seama că lumea se află în greşeală. Lumea şi oamenii. Oamenii şi Dumnezeu ... 184

Capitolul 169 - O noapte răcoroasă pe păşunea alpină. Orbul - descendent al 1ui Tobie-Cinstea şi onoarea încălzesc inima omului. Reproşul sever al îngerilor la adresa femeilor răutăcioase. Evanghelia
râsului ... 185

Capitolul 170 - Tămăduirea nocturnă a orbului Tobie. Un semn al timpului nostru. Masa în poiană ... 186

Capitolul 171 - Mizerabila şiretenie a fariseului Rhiba, care propune să se debaraseze de Iisus ... 187

Capitolul 172 - Contraatacul altui fariseu. Răutatea Templului ... 188

Capitolul 173 - Fariseii furioşi vor să-l ucidă pe Tobie, dar îngerii îl protejează. Binefacerile răsăritului de Soare ... 190

Capitolul 174 - Un răsărit de Soare magnific. Despre receptivitatea faţă de Dumnezeu, faţă de oameni şi faţă de natură. Regula de conduită pentru judecători şi jurişti ... 191

Capitolul 175 - Domnul în cabana lui Kisjonah ... 192

Capitolul 176 - 'Milă voiesc, nu jertfă', Iisus este Domnul Sabatului. (Matei 12, 1-16) ... 193

Capitolul 177 - De ce se comportă Iisus uneori ca şi cum i-ar fi teamă de oameni. (Matei 12, 17-21) ... 195

Capitolul 178 - Domnul, discipolii Săi şi Kisjonah ajung pe celălalt ţărm. Masa la bordul vasului. Vindecarea unui posedat orb şi mut. (Matei 12, 22-23) ... 196

Capitolul 179 - Umilinţa şi orgoliul. O regiune rodnică, dar nesănătoasă. Mulţimea le spune templierilor patru adevăruri ... 197

Capitolul 180 - Consiliul fariseilor. Un tânăr fariseu îi ia apărarea lui Iisus ... 198

Capitolul 181 - Tânărul fariseu aude cum mulţimea îşi bate joc de confraţii săi. Poporul ameninţă să se ridice împotriva Templului ... 199

Capitolul 182 - Privirea lui Iisus. Rugăciunea de dimineaţă a lui Iisus. Ahab, tânărul rabin, chemat de Iisus ... 200

Capitolul 183 - Ahab rabinul merge să-şi găsească colegii ... 201

Capitolul 184 - Poporul îi contestă pe farisei şi caută să-i îndepărteze (Matei 12, 24) ... 202

Capitolul 185 - Domnul linişteşte poporul pentru a-i calma pe farisei (Matei 12, 25-33) ... 203

Capitolul 186 - Despre diferite spirite rele şi influenţele lor. Mânia fariseilor. (Matei 12, 34-35) ... 205

Capitolul 187 - Mai bine să taci decât să minţi chiar dacă ai o intenţie bună. Templul din Ierusalim şi Templul din Delphi. Dialectica oracolelor. Grecii aduc mărturie pentru Evanghelia vieţii ... 206

Capitolul 188 - Sosirea Mariei şi a fiilor lui Iosif. Cine este mama Mea, cine sunt fraţii Mei? ... 207

Capitolul 189 - Scuzele lui Baram. Atenţionarea lui Ahab. Bucuria Măriei la revederea lui Iisus. Uneltirile Templului pentru a-L opri pe Iisus ... 208

Capitolul 190 - Maria a fost alungată şi deposedată de casă. Baram şi Kisjonah îi propun s-o ajute. Domnul urcă pe o corabie pentru a predica poporului. (Matei 13, 1-2) ... 210

Capitolul 191 - Împărăţia cerurilor. Parabola semănătorului şi a seminţei. Celui care are prin drept divin i se va mai da chiar în plus, însă celui care nu are i se va lua chiar şi puţinul pe care îl are. (Matei
13, 3-23) ... 211

Capitolul 192 - Parabola despre buruieni, despre sămânţa de muştar şi despre drojdie. Poporul, neînţelegând nimic, se îndepărtează. Fariseii sunt prinşi de furtună. (Matei 13, 24-25) ... 213

Capitolul 193 - Domnul linişteşte furtuna, îndoiala discipolilor. Mărturia lui Ahab ... 214

Capitolul 194 - Patria spirituală a omului. Pacea interioară, punctul de întâlnire a vieţii Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh ... 215

Capitolul 195 - Regăsirea cu Jonael şi Jairuth. Un înger în slujba Domnului ... 215

Capitolul 196 - Îngerul în slujba casei lui Kisjonah. Un înger păzitor al lumii vegetale ... 216

Capitolul 197 - O noapte înstelată pe dealul cu şerpi, unde Kisjonah vrea să deschidă o şcoală. Aluzie la condiţiile existenţei terestre, Iisus - stăpânul şerpilor. Parabola cu neghina ... 217

Capitolul 198 - Parabola cu neghina. A nu te ţine de cuvânt este unul dintre cele mai mari rele. Fiţi drepţi şi plini de dragoste. Parabola comorii îngropate. (Matei 13, 43-44) ... 218

Capitolul 199 - Parabola perlei celei mari, a năvodului şi a peştelui stricat (Matei 13, 45-52) ... 219

Capitolul 200 - Neplăceri îndurate de Jonael. Căile Domnului sunt de nepătruns ... 220

Capitolul 201 - Domnul face concesii răului pentru a pune la încercare pe Satana şi pe cei credincioşi! Adevărul este spada iubirii. Cum trebuie să lupte adevăratul erou ... 221

Capitolul 202 - Învăţaţi-i pe ceilalţi prin faptele voastre bune şi prin cuvinte simple. Adevărata Biserică - adevăratul Sabat. Adevărata casă a Domnului. Cum trebuie să-L slujeşti cu adevărat pe Dumnezeu! ... 222

Capitolul 203 - Confesiunea păcătoşilor. Spiritul şi comportamentul adevăratului misionar. Cântecul de slavă al lui Jonael ... 222

Capitolul 204 - Kisjonah şi Baram se întrec în intenţii bune. Parabola mamei şi a celor doi fii diferiţi ai săi ... 223

Capitolul 205 - Despre esenţa iubirii. Iubirea cerească şi iubirea infernală. Răsplata faptelor realizate din iubire ... 225

Capitolul 206 - Bucuria oaspeţilor la micul dejun. Tristeţea îngerilor. Hrana corpului, a sufletului şi a spiritului ... 226

Capitolul 207 - Nefasta influenţă a dezmăţului asupra sufletului. Moartea spirituală - consecinţă a lipsei de autocontrol. Despre adevăratul post. Nocivitatea mortificării făcute pentru a comunica cu
spiritele. Trăiţi şi învăţaţi-i pe ceilalţi să trăiască la fel cum trăiesc Eu şi cum vă învăţ Eu să trăiţi! ... 226

Capitolul 208 - Domnul şi însoţitorii Săi în grădină. Liniştea de dinaintea furtunii. Cutremurul pământului, vijelie, furtună pe mare. îngerul îi linişteşte pe oamenii înfricoşaţi ... 227

Capitolul 209 - Utilitatea furtunii: distrugerea duşmanilor. Pericol pentru misionari ... 228

Capitolul 210 - Excursie în vale la Cana. Agricultorii evrei săraci şi bogaţii negustori greci ... 229

Capitolul 211 - Vindecarea miraculoasă în valea din Cana. Suflete bolnave într-un corp sănătos! Regulă de viaţă! Blestem asupra cămătarilor. Decadenţa socială ... 230

Capitolul 212 - Răbdarea lui Dumnezeu are şi ea limite. Stoicul Philopold se răzvrăteşte împotriva ordinii divine ... 232

Capitolul 213 - Suflete venite pe pământ. Pământul - unica şcoală a copiilor lui Dumnezeu. Despre reîncarnare. Lumea solară de pe Procyon. Miracolul îngerului mesager. Contractul din lumea
solară ... 233

Capitolul 214 - Motivul pentru care ne uităm vieţile anterioare. Relaţia corp, suflet, spirit. Desăvârşirea omului terestru. Diferenţa dintre fiinţele de pe această planetă şi cele de pe alte lumi ... 234

Capitolul 215 - Despre încarnarea Domnului şi despre adevăraţii Săi succesori ... 235

Capitolul 216 - Omul inferior şi omul superior. Motivul încarnării Domnului pe această planetă înapoiată. Cei din urmă vor fi cei dintâi, Iisus vesteşte noua revelaţie ... 235

Capitolul 217 - Vicleniile Satanei nu au influenţă decât asupra simţurilor omului, dar nu au nici o putere asupra voinţei de neclintit a unui suflet neprihănit ... 236

Capitolul 218 - Raportul servitorilor lui Kisjonah despre evenimentele petrecute în timpul absenţei Domnului ... 237

Capitolul 219 - Un nou aspect al misiunii. Despre necesitatea fermentaţiei. Parabola boului gras ... 239

Capitolul 220 - Cunoaşterea de sine este primordială. Un avertisment împotriva inconştienţei, nepăsării, somnului şi lenei ... 239

Capitolul 221 - Blestem asupra nepăsării şi a lenei. Binecuvântarea activităţii. Despre suveranii puternici şi despre suveranii slabi. Predica din timpul nopţii referitoare la activitate ... 240

Capitolul 222 - Cei cinci farisei din Betleem spală picioarele Domnului. Evanghelia vieţii ... 242

Capitolul 223 - Opinia celor cinci farisei: El este ori un zeu, ori un diavol! Iisus nu a fost esenian ... 243

Capitolul 224 - Disputa dintre Kisjonah şi Baram. Importanţa şi esenţa introspecţiei. Satana tulbură introspecţia ... 243

Capitolul 225 - Apariţia unui veritabil leviatan. Recompensa promisă celor curajoşi ... 244

Capitolul 226 - Despre binefacerile unei meditaţii realizate cu regularitate şi despre noua naştere. Despre spiritism (comerţul cu spirite). Drumul către infern ... 245

Capitolul 227 - Excursia pe mare de după masă. Revenirea bolii fiicei lui Iair. Întoarcerea la Kis ... 246

Capitolul 228 - La căpătâiul fiicei sale, Iair înţelege adevărul. Ameninţarea fariseilor ... 247

Capitolul 229 - Laşitatea lui Iair. Dezaprobarea lui Borus. Răsplata din Lumea de dincolo ... 249

Capitolul 230 - Bucuria discipolilor şi recunoştinţa Măriei. Eu şi Tatăl una suntem, Iosis povesteşte că fiecare proprietar nu este decât păstrătorul unor bunuri împrumutate de la
Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui Iosif ... 250

Capitolul 231 - Arestarea unui grup de contrabandişti. Dispoziţiile lui Kisjonah şi ale judecătorului roman pentru a rezolva problema ... 251

Capitolul 232 - Eliberarea copiilor furaţi. Pregătirile pentru proces ... 252

Capitolul 233 - Cei doisprezece farisei interogaţi au fost sever condamnaţi, în ciuda paşaportului lor semnat de Cezar Augustus ... 253

Capitolul 234 - Fariseii, aflaţi la strâmtoare, plătesc amenda cu argintul pe care îl furaseră din taxele imperiale ... 255

Capitolul 235 - Întâlnirea dintre Iisus şi procurorul Faustus ... 255

Capitolul 236 - Faustus vede în vis grandoarea cerurilor. Iubirea lui Faustus pentru Lidia. Omul nu trebuie să separe ceea ce Dumnezeu a unit ... 256

Capitolul 237 - Sosirea lui Philopold. Răfuiala fariseilor cu justiţia. Eficacitatea lui Faustus ... 257

Capitolul 238 - Procesul templierilor, mărturisirea acoliţilor lor. Faustus reduce condamnarea ... 258

Capitolul 239 - Continuarea procesului. Cei unsprezece farisei, aflaţi în încurcătură, abandonează toate comorile pentru a-şi recâştiga libertatea ... 259

Capitolul 240 - Despre adevăratul Sabat. Cei unsprezece farisei sunt repuşi în libertate. Împărţirea comorilor. Întoarcerea copiilor la părinţii lor ... 261

Capitolul 241 - Dieta copiilor. Influenţele spiritelor rele asupra copiilor. Cauzele maladiilor infantile ... 262

Capitolul 242 - Secretul forţei vitale. Efectul purificator al bolilor şi dieta ... 263

INDEX TEMATIC ... 264