În orice caz, marile corporații farmaceutice, precum și cele de comerț internațional fac tot ce le stă în putere pentru a declara obligatoriu acest Codex Alimentarius în toate țările, mai ales prin infl uențarea guvernelor și a centrelor educaționale din numeroase țări.
Pe măsură ce factorii de decizie vor fi corupți (proces afl at în plină desfășurare), iar oamenii vor fi păcăliți să accepte prevederile Codex Alimentarius, acest instrument de dominare mondială va căpăta putere din ce în ce mai mare și astfel se va apropia de legiferare. Agenții Organizației Mondiale a Comerțului au în vedere supunerea tuturor țărilor din lume unei singure „legi” care să fi e sub controlul total, iar aceasta se dorește a fi tocmai „Codex Alimentarius”. Ca sancțiune, țările care nu vor accepta Codex Alimentarius vor fi mai întâi lipsite de privilegii comerciale și izolate, pentru ca apoi, în fața lipsirii de avantaje, legiferarea să fi e impusă prin constrângere...


2 volume + DVD - 45 lei