Hrăneşte neîncetat speranţele divine şi puternice.

Nu rata niciodată niciuna dintre şansele pe care viaţa ţi le scoate în cale la momentul potrivit.

Aminteşte-ţi că pe cei îndrăzneţi, pe cei curajoşi norocul îi ajută.

Fii întotdeauna un vânător neobosit al fericirilor paradisiace.

Asumă-ţi fără încetare şi fără niciun fel de îndoială riscurile tuturor acţiunilor tale bune şi divin integrate.

Acţionând în felul acesta, poţi să fii sigur cu anticipaţie că adeseori vei reuşi.

Dacă privim cu multă atenţie şi luciditate la tot ceea ce se petrece actualmente pe această planetă, descoperim că lumea în care trăim devine pe zi ce trece din ce în ce mai periculoasă pentru fiecare dintre noi.

Aceasta nu se petrece doar din cauza celor care urzesc din umbră planuri criminale monstruoase şi implementează acţiuni în mod evident satanice care vizează un genocid planetar şi fac multe alte răutăţi, ce sunt cel mai adesea nebănuite de masele de oameni naive, credule, ignorante şi atât de uşor manipulabile prin mass-media.

Toate aceste grozăvii, toate aceste aspecte foarte graveşi indadmisibile se petrec deja de ceva vreme şi există un mare pericol să continue să se petreacă (într-o proporţie din ce în ce mai mare) mai ales din cauza tuturor acelora care au descoperit între timp monstruoasa conspiraţie satanică ce se desfăşoară sub ochii noştrii, dar "se mulţumesc" să privească la toate acestea cu o mare indiferenţă, lăsându-i pe aceşti criminali vicleni şi cameleonici să săvârşească nestingheriţi toate relele, crimele şi grozăviile pe care le-au plănuit.

Astfel practicam eu pentru revelarea Sinelui. Într-una din ultimele meditaţii din acea serie - fusese un tapas de 3 luni care se încheia - m-am simţit inspirată să mă raportez la Ghidul spiritual şi să îl rog să mă ajute să fac mediatţia. Aceasta a început cu o viziune.
În acea viziune, prin faţa ochilor mei a început să se desfăşoare, cu o viteză ameţitoare, lanţul reîncarnărilor mele. Nu le distingeam pe fiecare, erau aparent identice, ca nişte păpuşi de lut, într-o lume a iluziei. Percepeam totodată că sunt dincolo de această lume; simţeam că sunt una cu Esenţa, cu Adevărul.

Existam de-a pururi, într-un fel de prezent permanent. Aveam sentimentul pregnant al adevăratei existenţe, într-un timp care nu avea trecut şi viitor, ci numai prezent. Eram uluită, cuprinsă de uimirea existenţei veşnice. A urmat apoi ceva ca un fulger iluminator şi am înţeles într-o clipă că eram una cu Eternitatea. Eu, prin Esenţa mea, eram Eternitatea însăşi...

Îmi repetam mereu şi mereu această revelaţie zguduitoare. Mă simţeam ca într-o descătuşare a bucuriei, îmi venea să strig, să râd, să cânt; trăiam cu frenezie bucuria acestei înţelegeri, cum încă nu mai trăisem până atunci.

La un moment dat, ultima încarnare a mea, aceasta de acum, s-a desprins într-un anume fel de mine şi şi-a luat locul în lanţul celorlalte, iar eu am fost propulsată fulgerător, prin Brahmarandra, în Infinit, unde prin mine curgeau lumi, planete şi sori. În această mediatţie nu existam doi - eu şi Esenţa mea - ci eram numai Unul.

"Acolo în infinit, unde am fost propulsată, eu nu mai eram o fiinţă, ci ceva sau cineva greu de definit în cuvinte... Eram fără margini, fără formă sau culoare, eram transparentă ca aerul şi perfect statică. Nu participam la dinamica lumilor ce curgeau prin mine, deşi eram perfect conştientă de ea. Totul se petrecea în mine. Eram perfect conştientă de tot ceea ce se derula în mine, de o seninătate perfectă, într-o transcendenţă totală. Eram ca un fundal pe care se desfăşura totul.", îi scriam eu lui Grieg, relatându-i trăirea din această meditaţie.

Urmărind să exprim ce trăisem cu săracele cuvinte ale graiului omenesc, am continuat: "Eram ca o stare; nu eram o fiinţă, totuşi eram un Eu conştient". Încheiam scrisoarea rugându-l pe Ghidul meu spiritual să îmi explice ce stare trăisem în această uluitoare meditaţie susţinută de el. Grieg mi-a răspuns numai atât: "Ai trăit Starea Supremă de Eliberare, a treia şi ultima". Iar eu adaug acum: am trăit această stare prin Graţia Ghidului meu spiritual.

 

(Vol. I+Vol. II) Autor: Gregorian Bivolaru

Într-o lume oarecum debusolată, care adeseori tinde către propria sa distrugere, unde sentimentele de izolare şi de sărăcire interioară devin intolerabile, fiinţa umană resimte cu o intensitate din ce în ce mai mare nevoia de a se redefini şi de a da un nou sens, plin de înţelepciune, vieţii sale amoroase.

Scopul esenţial al acestei lucrări este înflorirea amoroasă a fiinţei, ceea ce poate fi baza unei căutări spirituale rodnice care, prin intermediul continenţei sexuale, poate conduce fiinţa la descoperirea uluitoarelor sale potenţialităţi latente.

La urma urmelor, acest demers urmăreşte să ne ghideze către un ţel unic, care se traduce în limbajul căilor tradiţionale prin concepte-cheie, cum ar fi: eliberare spirituală, mântuire, iluminare.

Dacă avem în vedere că tradiţia orientală consideră Iubirea ca fiind o dilatare euforică de la finit către infinit, ajungem să intuim de ce au fost consacrate nenumărate lucrări studiului secret al sexualităţii, al orgasmului şi al implicaţiilor sale psihice, mentale şi spirituale, ca factor de declanşare a extazului amoros.

Raporturile de diferenţă sau de similitudine ale experienţelor amoroase, care ne sunt familiare, cu o stare de amor divin veritabil sunt însă mai puţin cunoscute.

Unii au afirmat că nu este posibilă nici o legătură între emoţia amoroasă intensă şi profundă sau sexualitate, pe de o parte, şi experienţa spirituală a unei treziri interioare, pe de altă parte.

Singuri, adepţii tantrismului indian şi unele şcoli taoiste secrete admit că există raporturi strânse între spiritualitate şi sexualitatea transfiguratoare, care este profund benefică numai atunci când se realizează CU CONTINENŢĂ.

 

(Vol. I+ II+ III+IV+V, 21x30cm; 2000, 2002, 2003, 2007; 272p.+283p.+293p.+263p.+279p.)
Autor: Jakob Lorber
Preţ: 35 RON fiecare volum

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol. IMarea Evanghelie a lui Ioan Vol. II

Această lucrare este, fără îndoială, cea mai remarcabilă scriere divin inspirată a faimosului mistic austriac Jakob Lorber. În data de 15 martie 1840, Lorber a primit misiunea sa divină printr-o chemare de-a dreptul profetică. Iisus Cristos a spus prin gura mesagerului său Jakob Lorber: „Aşa vorbeşte acum Domnul DUMNEZEU pentru fiecare, şi aceasta este perfect adevărat, exact şi clar: cine vrea cu ardoare să vorbească cu Mine, acela să vină cu multă dragoste către Mine şi, când va fi pregătit, Eu îi voi sădi răspunsul Meu chiar în inima sa.“
În ediţia originală în limba germană lucrarea cuprinde peste 10 volume, în care ni se revelează, în detaliu, diferite momente din viaţa lui Iisus, în cei trei de ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care El a desfăşurat o intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală. Marea Evanghelie a lui Ioan ne oferă o nouă imagine asupra lumii, integrată într-o perfectă armonie macrocosmică. Sunt prezentate aici informaţii clare şi inedite despre Creaţie, despre îngeri, despre cosmogonie, lumea astrală, religiile asiatice, materie, suflet şi spirit şi, nu în ultimul rând, despre reîncarnare. 
Această nouă revelaţie nu este deloc în contradicţie cu revelaţia tradiţională a celor patru Evanghelii ci, dimpotrivă, ele au la bază acelaşi fundament divin. Monumentala şi inspirata lucrare este străbătută, de la un capăt la celălalt, de înalta înţelepciune divină care luminează întreaga Creaţie. Ea arată oamenilor o cale simplă spre desăvârşirea spirituală, cale uşor accesibilă oricui urmează cu seriozitate şi plin de entuziasm şi perseverenţă învăţăturile lui Iisus. 

Subcategorii