NOU !!!
ÎNDRĂGOSTITĂ DE DUMNEZEU

Cum am reușit să-mi suspend menstruația prin practica atentă, sistematică și perseverentă a procedeelor adecvate Hatha Yoga

În ciuda unei pseudo-emancipări și a excentricităților de tot felul, societatea modernă abundă, din nefericire, în tabuuri referitoare la sexualitate. Dincolo de toate acestea, diferitele prejudecăți prostești referitoare la viața intimă a ființelor umane sunt de cele mai multe ori greu de anihilat sau de demitizat. Tocmai de aceea, am ajuns ca mulți dintre noi să trăim într-o lume în care sexualitatea dezumanizată, decadentă, pornografia, relațiile sexuale aproape abrutizante sau cele de-a-ndoaselea - între bărbați - sunt mai mult ca niciodată încurajate.

Toate acestea se petrec în timp ce relațiile amoroase bazate pe iubire reciprocă, transfiguratoare, pline de substrat spiritual, sunt respinse cu îndârjire, sunt considerate ca ceva bizar sau sunt receptate într-un mod deformat. Trăim vremuri stranii, în care ființele umane naive, superficiale și ignorante ajung să privească cu stupefacție toate cele care sunt firești și, dată fiind perversitatea în care se complac, înțeleg anapoda principiile fundamentale ale Naturii, ale ființării, iar întoarcerea la condiția normală, armonioasă a uamnului pare de necrezut și, de cele mai multe ori, devine un miraj.

Fenomenul complex și încă plin de taine al menstruației feminine este unul dintre subiectele care de-a lungul timpului au atras și încă mai atrag o mulțime de superstiții, credințe și practici antagonice în cultura feluritelor popoare. Atunci când o femeie reușește să descopere că banala manifestare a ciclului menstrual lunar este, în realitate, o perturbare a armoniei lăuntrice a ființei ei, un sui generis proces de degenerare a condiției sale superioare, pentru ea devine cu putință o nouă opțiune, net superioară.

DEZVĂLUIRI ÎN PREMIERĂ DESPRE AȘA-ZISA "EPIDEMIE" A GRIPEI AVIARE

În ultimii ani, prin intermediul unei furibunde campanii mediatice și prin repetarea aproape obsesivă a expresiei "gripă aviară", clica criminală a așa-zișilor "iluminați" a reușit în cele din urmă să inducă o asociere forțată a acesteia cu o presupusă boală teribilă ce afectează ființele umane, cu toate că adevărul ce există dincolo de toate acestea este că, în mod natural, este exclus ca un virus aviar să contamineze ființele umane și apoi să se transmită de la astfel de ființe umane "îmbolnăvite" (contaminate), mai departe la alte ființe umane o astfel de afecțiune, pentru a determina apariția unei epidemii în masă.

Toate aceste aspecte nu justifică deloc manifestările aproape isterice și știrile bombastice, mult trâmbițate de către prezentatorii TV și, la modul general vorbind, ce au fost lansate de către mass-media, la care am asistat cu toții (uimiți) în perioada respectivă. Prin intermediul unei astfel de campanii mediatice se urmărea, de fapt, într-un mod insidios să fim cât mai îngroziți de perspectivele unei așa-zise epidemii viitoare.

Tot la fel de nejustificate au fost și anunțurile înspăimântătoare prin care adeseori se subînțelegea că urmează să se dezlănțuie transmiterea interumană a unui asemenea "flagel" ce va face să moară un număr imens de ființe umane.

NOU !!!


TAINA DEZVĂLUITĂ A CELEI DE-A DOUA VENIRI,

ÎN GLORIE, A LUI IISUS HRISTOS


În lucrarea de față vă oferim o uimitoare interpretare a Apocalipsei și a anumitor pasaje ale Scripturii, așa cum i-au fost revelate de către Iisus Hristos "scribului lui Dumnezeu", Jakob Lorber. Așa cum el însuși mărturisește, toate acestea i-au fost oferite atât pentru îndreptarea, cât și pentru mântuirea ființelor umane care s-au abătut de la calea cea dreaptă (dumnezeiască), dar sunt totuși capabile să își dea seama de această rătăcire.

Exemplele vii și pildele pline de înțelepciune ce ne sunt oferite fac deja ca această interpretare a mesajului apocaliptic să devină limpede și accesibilă tuturor acelora care aspiră din toate puterile să descopere în ce lume trăiesc și ce cale divin inspirată trebuie să urmeze în această viață. Ne putem da astfel seama că Bunul Dumnezeu, atât prin intervenția Sa directă, cât și prin faptele exemplare ale aleșilor Săi, are deja în vedere, în planul Său dumnezeiesc, îndreptarea, și nu moartea păcătoșilor.

SHAMBALA

- secretele dezvăluite ale tărâmului ascuns ce există în cavitatea enigmatică din centrul Pământului -

Dacă studiem istoria umanității până aproape de originile sale, descoperim cam în toate tradițiile populare legende semnificative despre un astfel de ținut sacru sau paradis terestru unde trăiesc în deplină armonie cele mai elevate făpturi umane. Găsim acest concept în cele mai vechi scrieri și tradiții aparținând popoarelor Europei, Chinei, Asiei, Indiei, Egiptului și Americilor. Se spune că în această țară sacră nu pot ajunge decât ființele umane care manifestă o credință de nezdruncinat în Dumnezeu, care sunt înțelepte, pure și inocente.

Prima relatare detaliată a unei vizite concrete în regatul subteran apare în remarcabila culegere de fabule și amintiri, De nugis curialum, întocmită de poetul și istoricul galez din secolul al XII-lea, Walter Map. El povestește în carte sa despre vizita pe care regele Herla, „unul dintre cei mai vechi regi britanici”, a făcut-o într-un asemenea loc. Anumiți specialiști au sugerat că această relatare nu este decât o simplă ficțiune despre regatul feelor, dar descrierea locului pare să se refere mai degrabă la un regat subteran locuit de ființe umane.

În această povestire, regele Herla este abordat într-o zi de un bărbat de talie înaltă care îi spune: „Eu sunt Regele care domnește peste mulți prinți și prințese și peste un număr infinit de creaturi.” Străinul l-a invitat apoi pe regele Herla să îl însoțească într-o călătorie în regatul său care se găsea, după spusele sale, sub pământ...

Cele 2 volume ale prezentei lucrări vă sunt oferite împreună cu broșura „Dezvăluiri uluitoare, dar adevărate, despre fața cea ascunsă a istoriei” și 1 DVD gratuit ce conține filme edificatoare traduse integral în limba română.

APROAPE TOTUL DESPRE PIELEA TRUPULUI ȘI TAINELE EI
Minienciclopedia remediilor naturale pentru îngrijirea, regenerarea și înfrumusețarea pielii

Pielea trupului ființei umane este, am putea spune, cel mai mare organ al corpului, atât în ceea ce privește suprafața cât și în ceea ce privește volumul. Ea este totodată un înveliș de protecție. Dat fiind faptul că pielea se află la granița dintre mediul exterior și cel fizic interior, aspectul acestea reflectă atât interacțiunile pe care le avem cu exteriorul, cât și unele dintre trăirile noastre lăuntrice, psihosomatice. Pielea trupului rămâne unul dintre cele mai sensibile organe receptoare, ce este în mod optim înzestrat cu receptori senzoriali. Este destul de cunoscut cazul lui Helen Keller, care cu toate că era surdă și oarbă din naștere, se dovedea a fi capabilă să recunoască anumite melodii de muzică simfonică „traducându-și” prin intermediul tălpilor notele, ce se reflectau destul de fidel în vibrațiile podelelor...

Pielea trupului ne conectează în permanență cu aproape tot ceea ce se află în jurul nostru și care există foarte aproape, pentru a ne atinge. Făcând posibilă integrarea noastră în lumea fizică ambientală, pielea recepționează o gamă multiplă de atingeri și contacte adecvate de la cele fizice, normale, până la acelea care sunt inefabile, subtile și vehiculează pentru noi înțelesuri tainice. Atingerea familiarizează ființa umană cu percepțiile rafinate ce sunt manifestate prin intermediul pielii sale, ce poate fi pe bună dreptate considerată o sui-generis „oglindă a sufletului nostru”.

Subcategorii